Webináre

Úvodné meranie dopadu

Vítame Vás v sekcii Úvodné meranie dopadu. Systematické zbieranie spätnej väzby na program a meranie jeho dopadov v školských laviciach je dôležitou súčasťou programu Emocionálny Kompas. V tejto sekcii preto nájdete dotazník v rozsahu 10-15 minút pre úvodné meranie dopadu v školskom roku 2024/2025. Prosíme Vás o jeho vyplnenie v termíne 13.9. - 30.9. 2024. Po jeho vyplnení sa v ďalšom kroku dostanete priamo k PDF verzii metodiky pre Váš ročník. 


Nezabudnite

Dotazník nie je hodnotením Vás ako učiteľky/učiteľa, Vašej triedy, ani Vašej školy. Slúži výlučne na vyhodnotenie efektivity a dopadu programu, preto Vás žiadame o úprimné odpovede. Vaša emailová adresa slúži k spárovaniu dát na začiatku a konci školského roka a prístup k tejto informácii bude mať výlučne expertka pre meranie dopadu v programe Emocionálny Kompas.

September 2024

Metodika

Jún 2025

Metodika

Dotazník zo Survia

MÁME OTVORENÉ

PRIHLASOVANIE PRE 2.-4. ROČNÍK ZŠ