Webináre

Vitajte!

Vítame Vás v sekcii Webináre. Pred prácou s metodikou je nevyhnutné pozrieť si XY (doplníme) webináre, ktoré Vám pomôžu vnímať a zdravo pracovať s vlastnými emóciami, prejaviť k sebe láskavosť, posilniť všímavosť k svojmu prežívaniu a nastavenie vlastných hraníc.

Praktické informácie

Dozviete sa tiež, ako viesť ranné kruhy a dostanete praktické informácie o metodike a práci s metodikou v triede počas školského roka. Po absolvovaní webináru označte, že ste si ho pozreli v okienku pod videom.

September 2024

Metodika

Jún 2025

Metodika

MÁME OTVORENÉ

PRIHLASOVANIE PRE 2.-4. ROČNÍK ZŠ