Môj kompas

Vyznať sa vo svojich pocitoch a zvládať ich bezpečne je niekedy náročné. Aplikácia pomôže deťom aj dospelým.

Aplikácia pomáha

Rozoznať

ako sa cítime, pomenovať svoje emócie a prepojiť ich s prácou s telom.

Vybrať si

z vyše 40 rôznych cvičení, keď sa chceme práve cítiť inak, alebo lepšie reagovať na to, čo sa nám deje.

Sledovať

ako sa cítime podľa toho kde a s kým práve sme a tak spoznať svoje prežívania v rôznych situáciách.

Využiť SOS

ak sa cítime veľmi nepríjemne alebo máme pocit, že niečo nie je dlhodobo v poriadku.

Nastav svoj kompas správnym smerom pomocou našej aplikácie.

Aplikáciu prepájame s našou pilotnou metodikou pre 2. stupeň, ktorú spúšťame na pilotných školách už od septembra. Zároveň je ale k dispozícii všetkým, ktorí chcú lepšie rozumieť sebe aj iným.

Za aplikáciu ďakujeme odborníčke na psychologické bezpečie Majke Jaššovej a celému tímu Digital League.