Kompas pre kolektív s deťmi z Ukrajiny

Podpora

Cieľom tejto 5 týždňovej intervenčnej metodiky je v kolektívoch s deťmi z Ukrajiny posilniť prežívanie príjemných emócií a podporiť prosociálne zručnosti. Všetky aktivity v metodike sú v slovenskom a ukrajinskom jazyku vrátane fonetického prepisu. Aktivity v metodike počas 5-týždňov podporujú: radosť, pokoj a vďačnosť, zvládanie hnevu, láskavosť, spoluprácu a pozitívny postoj k ľudskej rozmanitosti.

Pre koho je metodika určená?

Chcete získať Kompas pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny?

KOMPAS pre zvládanie náročných situácií poskytujeme bezplatne. Po vyplnení formulára Vám zašleme etický kódex práce s KOMPAS-om.Po jeho podpise Vám zašleme .pdf verziu aj s video-tréningom.