Celoročný program Emocionálny kompas

Čo je súčasťou celoročného programu?

Ľahko použiteľná metodika

Aktivity zamerané na prácu s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na celý školský rok, ktoré sme overili v prostredí rôznorodých škôl naprieč Slovenskom.

Kontinuálna podpora

Možnosť zúčastniť sa podporných skupín a nástroje pre zvládanie náročných situácií pre učiteľov a učiteľky v programe.

Zapojenie rodiny

Posilnenie dopadu vďaka pracovným listom na doma v 4 jazykoch a tipom na spoluprácu s rodinami detí.

Príprava učiteľov a učiteliek

Úvodné online školenie zamerané na prevenciu vyhorenia a podporu duševného zdravia.

Kompas dosiahol

„Deti sú k sebe láskavejšie. Neriešia rozdiely – všetci sme si rovnocenní a každý prináša do triedneho kolektívu niečo iné, zaujímavé“

94% učiteliek povedalo, že im Kompas pomohol cítiť sa príjemnejšie vo svojej triede, zvládať náročné situácie žiakov a žiačok a zlepšil atmosféru v ich triede.

„Zlepšila sa klíma v triede, dovtedy odstrkovaný žiak si našiel kamaráta“

Aktivity

Aktivity v metodike sú zamerané na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností. Okrem nich sa trieda rozvíja v sebarozvojových zručnostiach, ako práca s chybou, či nastavenie na rast.

Všetky aktivity sú inkluzívne a nevyžadujú žiadnu dodatočnú prípravu. 

V školskom roku 23/24 sú dostupné metodiky pre 2,3 a 4 ročník I. stupňa ZŠ a II. stupeň ZŠ.

Od školského roka 24/25 bude program dostupný pre predškolský vek a 1.ročník ZŠ.

Čo nájdem v metodike?

Chcete sa zapojiť do celoročného programu Kompas?

MÁME OTVORENÉ

PRIHLASOVANIE PRE 2.-4. ROČNÍK ZŠ