Celoročný program emocionálny kompas

Čo je súčasťou celoročného programu?

Ľahko použiteľná metodika

Aktivity zamerané na prácu s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na celý školský rok, ktoré sme overili v prostredí rôznorodých škôl naprieč Slovenskom.

Kontinuálna podpora

Pravidelné podporné skupiny a nástroje pre zvládanie náročných situácií pre učiteľov a učiteľky v programe.

Zapojenie rodiny

Posilnenie dopadu vďaka pracovným listom na doma v 4 jazykoch a tipom na spoluprácu s rodinami detí.

Príprava učiteľov a učiteliek

Úvodné dvojdňové online zážitkové školenie zamerané na prevenciu vyhorenia a podporu duševného zdravia.

Kompas dosiahol

Metodika KOMPAS dáva triednym učiteľom a učiteľkám kompletné návody, nástroje a aktivity pre rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností v triedach.

Aktivity

Aktivity v metodike sú rozdelené do celkov zameraných na konkrétnu emóciu, medziľudské, alebo sebarozvojové zručnosti. Pre každý ročník vyvíjame v rámci programu samostatnú metodiku.

Každý celok trvá 2 týždne, aktivity sa realizujú priamo v triede – 4x15minút a 2x45minút v jednom celku.

2,3 a 4 ročník I. stupňa ZŠ a II. stupeň ZŠ. Od školského roka 24/25 bude program dostupný pre predškolský vek a 1.ročník ZŠ.

Čo nájdem v metodike?

Chcete sa zapojiť do celoročného programu Kompas?