Ako môžem podporiť Emocionálny Kompas?

Podpor svojím know-how

Ak si odborník či odborníčka v psychológii alebo vzdelávaní a chceš prispieť k tvorbe metodík či školení svojím pohľadom, skúsenosťami či aktivitami, daj nám o sebe vedieť.

Podpor finančne

Nastavenie pravidelného daru nám pomôže vytvárať metodiky pre nové ročníky a šíriť program do ďalších škôl. Aj 5 eur môže prispieť k tomu, aby sa všetky deti na Slovensku mohli v školách učiť pracovať so svojimi emóciami a budovať láskavé vzťahy.

Podpor osvetou

Témy duševného zdravia a emócií už nie sú našej spoločnosti tak cudzie, ako boli kedysi. Podporujme spolu ľudí v tom, aby o svojom prežívaní mohli hovoriť otvorene. Emocionálny Kompas môžeš tiež sledovať na Facebooku a Instagrame.

Podporujú nás

Program Emocionálny Kompas vznikol vďaka podpore zakladajúceho partnera TITANS freelancers.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Náš vznik v starlab kampani podporili

  • Tibor Lieskovský
  • Iveta Svoradová
  • Nikola Ondrikova
  • Richard Vaško
  • Ábel Ravasz
  • Réka Kovács
  • Valentína Rosputinska
  • Ivana Pančáková
  • Alena Kanabová
  • Robi Richtársky
  • Katarína Barančoková
  • Anna Syminghton-Maar
  • Zuzana Šuková
  • Stanislav Maar
  • Peter Braun
  • Daša Majková
  • Erika Nagy
  • Erik Tomásch
  • Lenka Kast
  • Olívia Strelková
  • Linda Pavelková
  • Filip Markovič
  • Mária Leitnerová
  • Michal Kukla
  • Dávid Guman
  • Mišo Littlesmith
  • Ján Mykhalchyk Hradický

Máte iný nápad ako nás podporiť? Kontaktujte nás.