Emocionálny kompas na doma

O čom je táto knižka pre rodiny?

Emocionálny Kompas na doma je knižočka pre rodiny, ktorá obsahuje krátke texty a otázky pre spoznávanie emócií u dospelých, návody, ako tému emócií a dôležitých životných zručností otvoriť s deťmi a praktické pracovné listy a cvičenia pre deti. Venuje sa témam rôznych emócií (ako smútok, vďačnosť, hnev) a zručností (ako práca s chybou a nastavenie na rast). Je ideálna pre deti od 6 rokov
Emocionálny Kompas na doma je vytvorený v spolupráci s expertkami z oblasti psychológie tak, aby pomáhal:

Ako získať emocionálny kompas na doma?

Emocionálny Kompas na doma získate vďaka príspevku od výšky 10€ vo forme .pdf