2% z dane

V prípade, že ste sa rozhodli venovať svoje 2% z dane o.z. EMTEGRA a aktivitám projektu Emocionálny Kompas, môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi.

Ak daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ, postup je nasledovný:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo ,,Potvrdenie o zaplatení dane“.
 3. Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:
  – 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom
  – Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
 4. Do vyhlásenia doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.
 5. ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ spolu s tlačivom ,,Potvrdenie o zaplatení dane“ doručte do 30.04.2024 na daňový úrad. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Adresu nájdete na stránke finančnej správy.
 6. HOTOVO a ĎAKUJEME!

Ak si daňové priznanie podávate sami, postup je nasledovný:

 1. Po ukončení účtovného obdobia 2023 vykonajte účtovnú uzávierku.
 2. Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:
  – 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste SZČO
  – Vzorec na výpočet 2% je ( Výška dane / 100 ) x 2
 3. V daňovom priznaní vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“).
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:
  IČO: 54364728
  Názov: EMTEGRA o.z.
 4. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 a daň zaplatiť najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.
 5. HOTOVO a ĎAKUJEME!

POSTUP:

 1. Po ukončení účtovného obdobia 2023 vykonajte účtovnú uzávierku.
 2. Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:
  Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane
 3. V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov
  Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade daňového priznania pre právnické osoby nájdete v VI. časti daňového priznania
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finačnej správy
 5. HOTOVO a ĎAKUJEME!

alebo iba skopírujte údaje nižšie a pošlite ich svojej účtovníčke alebo ekonómke:

názov: EMTEGRA
IČO: 54364728

Ďakujeme za Vaše 2%