Pomáhame deťom pracovať s emóciami a tvoriť láskavé vzťahy.

Ak to nevedia, dochádza ku kritickým následkom.

Naše programy

Celoročný program Emocionálny Kompas

Kompas pre zvládanie náročných situácii
Kompas pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny
Emocionálny Kompas
na doma

Aké riešenie ponúkame?

Ľahko použiteľné

postavené na praktických knihách pre učiteľov.

Ktoré učitelia chcú

záujem o program prevyšuje momentálne kapacity.

Overené

95% učiteľov a učiteliek v programe potvrdilo, že pomáha deťom aj im.

Darujte deťom Emocionálny Kompas

Kompas dosiahol

0 %

Učiteliek označilo, že Kompas pomohol ich žiačkam a žiakom prejaviť láskavosť k druhým.

0 %
Učiteliek povedalo, že im Kompas pomohol cítiť sa príjemnejšie vo svojej triede, zvládať náročné situácie žiakov a žiačok a zlepšil atmosféru v ich triede.
0 %

Učiteliek povedalo, že Kompas
pomohol ich žiačkam
a žiakom pomenovať svoje emócie.

*merané na vzorke 60 učiteľov/iek a 1200 žiakov

0

Zapojených učiteliek a učiteľov v šk. roku 2023/2024.

0

Viac ako 2600 zapojených detí v školskom roku 2023/2024.

*s plánovaným rastom + 200% v šk. roku 2024/2025

O programe

Emocionálny Kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. 

Povedali o Kompase

Môj kompas

Vyznať sa vo svojich pocitoch a zvládať ich bezpečne je niekedy náročné. Aplikácia pomôže deťom aj dospelým.

Newsletter

Chcete dostávať tipy a návody na prácu s emóciami a vedieť prví o novinkách Emocionálneho Kompasu? Prihláste sa k odberu mesačného newslettera!

Program Emocionálny Kompas vznikol vďaka podpore zakladajúceho partnera TITANS freelancers.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.