Registrácia

2. ročník

Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru skontrolujeme údaje a potvrdíme Vám prístup do Učiteľského portálu.

Ak sa nenachádza v zozname adries Vaša škola, napíšte adresu sem. V prípade, že ste si adresu vybrali, ignorujte toto pole.
Uveďte prosím čo najpresnejší odhad počtu detí vo Vašej triede k septembru 2024.